ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kalenica

Słownik architektury niemiecko-polski

(m) kalenica

Słownik częstych błędów

Chcąc powiedzieć po pierwsze, używamy jednego ze zwrotów: first, firstly, first of all, np. First, try to calm down. Then look for a fire-extinguisher (Po pierwsze, uspokój się. Następnie poszukaj gaśnicy). Kiedy chcemy powiedzieć na początku, zwłaszcza gdy przeciwstawiamy daną sytuację innej, która miała miejsce później, używamy zwrotu at first albo at the beginning, np. At first I did not recognise him, but after a while I was almost certain that he was the one who had stolen my wallet (Z początku go nie poznałem, ale po chwili byłem niemal pewien, że to on ukradł mi portfel)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If there’s only one user, create a new user first, then come back to delete the unwanted user.
If there’s only one user, create a new user first, then come back to delete the unwanted user.

Google