ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IDEALISTA

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ideowiec

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m. idealista

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Menschen erzählen mir oft: "Weißt du, das ist wunderbar, aber es ist höchst idealistisch.
Często ludzie mi powtarzają: "Wiesz co, to wspaniałe, ale dalece idealistyczne.

TED

Unsere kulturelle Vorstellungskraft in Sachen Mitgefühl wurde durch idealistische Bilder abgestumpft.
Nasze kulturowe wyobrażenie o współczuciu zostało stępione idealistycznymi obrazkami.

TED

Ich war sehr idealistisch.
Byłam naprawdę idealistką.

TED

Mit seiner „Ode an die Freude“ brachte Schiller seine idealistische Vision, dass alle Menschen zu Brüdern werden, zum Ausdruck – eine Vision, die Beethoven teilte.
Poemat „Oda do radości” Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven.

europa.eu

Sie sind die beschützten Idealisten, die einfach nur in die Welt hinaus gehen, lernen und gute ideen haben müssen, und wir sind die Produktions- und Marketingabteilung.
Więc są one chronionymi niebieskimi ptakami, które po prostu muszą wyjść, uczyć się i mieć dobre pomysły, a my jesteśmy działem produkcji i marketingu.

TED