ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IGNORANCKI

IGNORANT

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

przym. m. ignorancki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Meine ignorante, arrogante Ungehobeltheit, mein geheimer Stolz, wie ich mich wegdrehe.
Moja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.

TED

Und ich glaube, dass manche Leute, die uns helfen wollen, ignorant handeln.
Myślę, że ludzie pomagając nam działają czasem przez ignorancję.

TED

Das erste, was wir machen, wenn man uns nicht zustimmt, ist anzunehmen, dass diejenigen ignorant sind.
Okazuje się, że większość z nas robi to w taki sam sposób, uciekamy się do niefortunnych założeń.

TED

Das erste, was wir machen, wenn man uns nicht zustimmt, ist anzunehmen, dass diejenigen ignorant sind.
Pierwsza rzecz jaką zazwyczaj robimy, kiedy ktoś się z nami nie zgadza: zakładamy, że są oni ignorantami.

TED

Diese neue Wirtschaft ist recht ignorant gegenüber Größe und Kraft, was den Männern all die Jahre über geholfen hat.
Nowa gospodarka jest obojętna wobec wielkości i siły, a to właśnie one pomagały mężczyznom przez te wszystkie lata.

TED