ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INTUICYJNY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Was ist also die intuitive aber falsche Annahme die uns davon abhält das Gehirn zu verstehen?
Więc czym jest to intuicyjne ale niepoprawne założenie, które powstrzymywało nas od zrozumienia mózgu?

TED

Das ist die linke Hälfte, die die logische Seite ist und dann die rechte Hälfte, die die intuitive Seite ist.
Lewą, która jest połową logiczną, i prawą połowę, która jest intuicyjna.

TED

Sie hatten sehr schnell eine intuitive Antwort.
Wasza intuicyjna odpowiedź była bardzo szybka.

TED

AXIS Camera Station ist eine einfach zu installierende, intuitive Videoverwaltungssoftware.
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe

Axis

20 Jahre lang war mein Ziel, es jemanden zu ermöglichem, Ellenbogen und Hand auf intuitive Weise gleichzeitig zu bewegen.
Przez 20 lat starałem się, żeby pacjenci mogli sterować ruchem w łokciu i dłoni intuicyjnie, jednocześnie.

TED