ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f inwazja

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INWAZJA

NAJAZD

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und sie treffen die Entscheidung, ob es die Invasion wert war.
I możecie podjąć decyzję sami, i wtedy wy zdecydujecie czy inwazja była tego warta.

TED

Er war einer der führenden Kommandeure bei der zweiten Invasion des Iraks.
On był jednym z dowódców drugiej inwazji na Irak.

TED

Er war in Zypern gleich nach der türkischen Invasion.
Był w Mozambiku podczas wojny o niepodległość.

TED

So, ist das Haus nicht mehr für die Invasion geeignet.
Więc dom nie nadaje się już do inwazji.

TED

Und so bleibt es während der Invasion von Falusia bis zu dem Bombenanschlag von Samarra während der Iraker Wahlen in 2006.
Zostaje tam podczas inwazji Faludży aż do zamachów bombowych w Samarze podczas irackich wyborów w 2006 r.

TED