ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

zaim. jakieś

jakakolwiek

jakikolwiek

jakieś

jacykolwiek

jakiekolwiek

jakiś

jacyś

jakaś