ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAŁO WAŻNY

NIEZNACZNY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ob er ein Aufenthaltsort eines Geistes oder ein Haufen Erz ist, ist irrelevant.
Lecz czy jest to miejsce zamieszkania ducha czy stos kamieni, nie ma znaczenia.

TED

Und die Idee eines Curriculums ist vollkommen irrelevant in einem Milieu wie diesem.
Kształcenie trzeba zacząć od spraw, które mają tutaj znaczenie.

TED

Und wenn ich diese Reise anträte, wäre es total irrelevant, ob sie scheitern oder erfolgreich sein würde.
I jeśli ją odbędę, nieważne czy z powodzeniem czy nie, to będzie to zupełnie nieistotne.

TED

Und die Idee eines Curriculums ist vollkommen irrelevant in einem Milieu wie diesem.
Obowiązkowy program nauczania nie ma tu znaczenia.

TED

Im Hinblick auf das Ziel der Operation ist es letztlich irrelevant, ob die Intervention zentral oder dezentral durchgeführt wird.
Tryb prowadzenia interwencji nie jest istotny z punktu widzenia ich podstawowego celu.

ECB