ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f areometr do oznaczania zawartości azotu w gnojówce