ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki polsko-niemiecki

Ansammeln

Słownik z zakresu kontroli finansowej polsko-niemiecki

(f) Kumulation f, Ansammlung f kumulacja zysk

Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

Kumulation f, Kumulierung f

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Häufung