ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

badanie wykonalności, studium wykonalności