ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

1. m, -es, -e (n) maszt m2. f, -, -en tuczenie n

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

maszt m

Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f zoot. tucz

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KARM

OPAS

TUCZ

MASZT

SŁUP

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karmny

masztowy

opasowy

tuczący

tuczarnia

tuczny

wypas

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

n. tuczenie

m. opas

tuczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Behalten Sie ein Master-Profil bei, das nur die Top-Level-Domain analysiert.
Pamiętaj, aby zachować profil nadrzędny śledzący tylko domenę najwyższego poziomu.

Google

Sie alle sind zum Master- oder Doktorstudium an exzellente Orte gegangen.
I oni wszyscy udali się we wspaniałe miejsca na studia magisterskie i doktoranckie.

TED

Wie viele haben die Möglichkeit, so wie ich, in die USA zu gehen um einen Master zu machen?
Jak wiele osób miało taką możliwość jak ja, by wyjechać do USA i uzyskać tytuł magistra?

TED

Das zweite ist mehr Geld an die zu geben, die ihren Master Abschluss machen.
Druga to dodatkowe pieniądze na osób, które uzyskają tytuł magistra.

TED

Und sie beschlossen, weil sie Masters und Johnson waren, der Sache auf den Grund zu gehen.
Teoria ich nie przekonała i postanowili dokopać się prawdy. i postanowili dokopać się prawdy.

TED