ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

adj, adv modn-y/ie, nowocze-sny/śnie
sich ~ kleiden ubierać się modnie [nowocześnie]

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOWOCZESNY

NOWOŻYTNY

ŚWIATOWY

WSPÓŁCZESNY

NOWOCZEŚNIE

BUTWIENIE

BUTWIEĆ

GNIĆ

PRÓCHNIEĆ

PSUĆ SIĘ

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

przeć

Słownik częstych błędów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Er tat dies mit dieser berühmten Skulptur aus dem New Yorker Museum of Modern Art.
Zrobił to dzięki swojej znanej rzeźbie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku.

TED

Er wurde mit Strahlentherapie behandelt, der modernsten Form, aber es half nicht.
Był leczony radioterapią, najnowocześniejszą radioterapią, ale to nie pomogło.

TED

Und der weltweit erste öffentliche Park der modernen Zeit war in Großbritannien.
I pierwszy publiczny park na świecie w czasach współczesnych był w Brytanii.

TED

Und wir bestückten sie ganz einfach, nicht sehr modern, mit einem großen, langen Stab.
Znakowaliśmy je w prosty sposób, długim prętem To pręt z nadajnikiem na końcu.

TED

Das ist auch Origami, und das hier zeigt, wohin wir in den modernen Welt gekommen sind.
To też jest origami, które pokazuje, do czego doszliśmy we współczesnym świecie.

TED