ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opcjonalny

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

przym. m. opcjonalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Windows Update informiert Sie, ob ein Update wichtig, empfohlen oder optional ist.
Usługa Windows Update określa, czy aktualizacja jest ważna, zalecana czy opcjonalna.

Microsoft

Windows Update informiert Sie, ob ein Update wichtig, empfohlen oder optional ist.
Usługa Windows Update określa, czy aktualizacja jest ważna, zalecana, czy opcjonalna.

Microsoft

Der Computer ist nun zum Senden und optional zum Empfangen von Faxen bereit.
Komputer jest gotowy do wysyłania i, opcjonalnie, odbierania faksów.

Microsoft

Für eine höhere Montageflexibilität ist optional eine Verlängerung erhältlich (100mm).
Dla większej elastyczności montażu jest możliwość podłącznie przedłużacza (100 mm lub 4,0 ").

Axis

Das Jacket ist mit balanciertem Powerinflator ausgestattet (optional mit AIR2).
Wyposażony seryjnie w Power Inflator SCUBAPRO (opcjonalnie AIR II).

SCUBAPRO