ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kwazar

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Das eine physikalische System, das Gehirn, enthält ein genaues Arbeitsmodell des anderen, des Quasars.
Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.

TED

Quasare bedeutete ursprünglich "quasi-stellare" Objekte.
Nazywają się kwazarami.

TED

Sie heißen Quasare.
Ale tym razem z tego miejsca używając teleskopu zobaczymy obiekty, które wyglądają jak gwiazdy.

TED

Sie heißen Quasare.
Nazywają się kwazarami.

TED

Quasare bedeutete ursprünglich "quasi-stellare" Objekte. ~~~ Das heißt "Dinge, die ein wenig wie Sterne aussehen", (Lachen) aber keine Sterne sind.
Słowo to pochodzi od kwazi-gwiezdne obiekty, co z kolei znaczy, obiekty które wyglądają trochę jak gwiazdy, (Śmiech) lecz gwiazdami nie są.

TED