ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f agrot. umieszczenie materiału siewnego (w roli)