ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

(Squatarola squatarola)~zool. Kiebitzregenpfeifer m