ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

sinus m

Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

m anat. zatoka

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sinus

sinusowy

Słownik częstych błędów

Rzeczownik sinus oznacza zatokę (w terminologii medycznej), np. She always has trouble with her sinuses when it's cold (Zawsze, kiedy jest zimno, ma problemy z zatokami). Kiedy chodzi nam o sinus (termin matematyczny), używamy rzeczownika sine, np. Sine is a trygonometric function (Sinus jest funkcją trygonometryczną)