ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

zasada nieokreśloności, zasada nieoznaczoności Heisenberga