ä
ö
ß
ü
Niemiecko-polski słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności 2009, Artur Dariusz Kubacki

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Słownik z zakresu kontroli finansowej niemiecko-polski

(United Nations Conference on Trade And Development) Konferencja Narod