ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki niemiecko-polski

ubezpieczenie wypadkowe

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

n. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków