ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki niemiecko-polski

polisa ubezpieczeniowa od wypadku