ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

URUGWAJ

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m., geogr. Urugwaj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Die Schlussakte der Uruguay-Runde im Rahmen des GATT wird in Marrakesch unterzeichnet.
Podpisanie dokumentu końcowego negocjacji w ramach rundy urugwajskiej (GATT) w Marakeszu w Maroku.

europa.eu

Als angekündigt wurde, dass jedes Kind in Uruguay eines bekommt, die ersten 100.000 gingen an OLPC.
Kiedy ogłoszono, że laptopy mają trafić do wszystkich dzieci w Urugwaju i poszło pierwsze 100 tysięcy.

TED

Abschluss der Halbzeitprüfung im Rahmen der Uruguay-Runde und Verabschiedung der letzten Verhandlungspositionen.
Zakończenie śródokresowego przeglądu rundy urugwajskiej i przyjęcie dalszych ram negocjacyjnych.

europa.eu

Sie wurden nach Uruguay, Peru, Mexiko verschickt.
Do Urugwaju, Peru, do Meksyku.

TED

Uruguay, segne ihre Herzen.
Dlatego postawiliśmy na mniejsze państwa.

TED