ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

nadfiolet m, nadfioletowy, ultrafiolet m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wählen Sie ein Mittel, das Sie sowohl vor UV-B- als auch UV-A-Strahlung schützt.
Promieniowanie UVB jest przyczyną oparzeń słonecznych i może powodować raka.

europa.eu

Menschen aus UV-intensiven Regionen gehen in UV-schwache Regionen und umgekehrt.
Ludzie z rejonów o wysokim UV idący do regionów o niskim UV i odwrotnie.

TED

Manche von uns mit leicht pigmentierter Haut leben in UV-intensiven Regionen.
Niektórzy z nas o jasno ubarwionej skórze żyją w regionach o wysokim UV.

TED

Manche von uns mit dunkel pigmentierter Haut leben in UV-schwachen Regionen.
Niektórzy z nas o ciemno ubarwionej skórze żyją w regionach o niskim UV.

TED