ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

dwumetylobenzen m, ksylol m, ksylen m