Słownik polsko-angielski

geogr. agglomeration
~ miejska - urban agglomeration, agglomeration of cities
~ miejsko przemysłowa - urban industrial agglomeration
~ przemysłowa - industrial agglomeration

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agglomeration

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

conurbation, agglomeration~ miejska - urban area/agglomeration

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (miejska) urban complex

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

urb., PP agglomeration
~ miejska - urban agglomeration, agglomeration of cities
~ miejsko przemysłowa urban industrial agglomeration
~ przemysłowa industrial agglomeration

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

urb., PP agglomeration~ miejska urban agglomeration~ przemysłowa industrial agglomeration

Nowoczesny słownik polsko-angielski

metropolitan area

metro

metro area

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Gazy te najbardziej nam szkodzą w aglomeracjach miejskich, w których przebywa około 80% ludności.
These gases cause most harm in large urban areas, where 80% of the population live.

statmt.org

W dużych aglomeracjach miejskich mamy także do czynienia z dzielnicami ubóstwa.
Poor districts are also to be found within large conurbations.

statmt.org

Taki jest pomysł, teraz uruchamiamy go w aglomeracji San Francisco.
That's the idea, and we're setting this up in the Bay Area.

TED

Są to podstawowe warunki dla rozwoju terenów oddalonych od aglomeracji miejskich.
These are fundamental conditions for the development of areas which are distant from large urban areas.

statmt.org

Nasze strategie zachęcają do rozbudowy aglomeracji.
We have policies that reward sprawl -- we have all kinds of policies.

TED

Urbanization and agglomeration have become a European problem because they affect the wellbeing of all European citizens.
Urbanizacja i aglomeracja stały się problemem europejskim, ponieważ mają one wpływ na dobrostan wszystkich obywateli Europy.

The Naples urban area has for years been living in a continuous waste crisis, which to a great extent is the result of 20 years of administration by the left.
Aglomeracja Neapolu przez lata pogrążona była w nieprzerwanym kryzysie gospodarki odpadami, co w ogromnej mierze wynika z 20-letnich rządów lewicy.

In order to try to even the odds between the old and the new Union, a conglomerate of countries that have recently joined the European Union will appear.
W ramach wyrównania szans między starą a nową Unią pojawi się aglomeracja z krajów, które niedawno weszły do Unii Europejskiej.