Słownik polsko-angielski

aggressor; attacker
~, ewentualny - would-be aggressor
~ posługujący się bronią jądrową - nuclear aggressor

Wordnet polsko-angielski


1. (someone who attacks)
attacker, aggressor, assailant, assaulter
synonim: napastnik

2. (a confident assertive person who acts as instigator)
aggressor: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aggressor, assailant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C aggressor

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

aggressor~ kraj - aggressor state

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m aggressor

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m aggressor

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

aggressor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

attacker

blusterer

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Na UE spoczywa obowiązek pomocy ofiarom, nie agresorom.
The EU has a duty to help the victims, not the attackers.

statmt.org

He attacks from behind, grabs your hair and pulls.
Agresor zachodzi cię od tyłu, chwyta za włosy i ciągnie.

God is Great, greaterthan the aggressor. Ally of the oppressed
Bóg jest wielki, większy niż agresor, sprzymierzeniec uciśnionych,

In Palestine there is a coloniser and a colonised, an aggressor and a victim, an oppressor and an oppressed, an exploiter and an exploited.
W Palestynie jest kolonizujący i kolonizowany, agresor i ofiara, ciemiężca i ciemiężony, wyzyskujący i wyzyskiwany.

The current pronouncements about the Union's unity with regard to Russia, the emphasis placed on the Eastern partnership and the other statements made are certainly encouraging. If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Dzisiejsza werbalna jedność Unii wobec Rosji, akcent na partnerstwo wschodnie i inne postanowienia to sygnały zachęcające, ale jeżeli skończy się na słowach, agresor może znowu zaatakować.

(NL) It was clear from the very start that Israel was going to be labelled as perpetrator and aggressor in the Gaza conflict.
(NL) Od samego początku było wiadomo, że jeżeli chodzi o konflikt w Strefie Gazy, Izrael zostanie potraktowany jako sprawca i agresor.