Słownik polsko-angielski

szk. academy (pl. academies); college
~ Lotnictwa - Air Force Academy, Air Academy
~ Marynarki Wojennej - Naval Academy
~ Medyczna, Wojskowa - Military Medical Academy
~ Obrony Narodowej - National Defence Academy
~ Sztabu Generalnego - General Staff Academy
~ Wojsk Pancernych - Armour Academy
~ Wojskowa - Military Academy, War College, War Academy

Wordnet polsko-angielski

(a learned establishment for the advancement of knowledge)
academy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(uczelnia) academy
(uroczystość) ceremony
członek ~mii academician, fellow

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(instytucja) academy.
2.
(uroczystość) ceremony

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f academy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACADEMY

COLLEGE

CELEBRATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f academy
session of celebration, commemorative meeting
Akademia Marynarki Wojennej (skr. AMW) Naval University (Academy)
Akademia Ob-rony Narodowej (skr. AON) National Defence University (Academy)
Wojskowa Akademia Techniczna (skr. WAT) Military University (Academy) of Technology

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

academy (pl. academies)
college
(uroczyste spotkanie) solemn meeting

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

academia

Nowoczesny słownik polsko-angielski

institute

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Konkurs WYŚCIG PO EURO
Navigation Path: Home > The euro > Euro School > "Euro run" competition

ECB

Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Znajdź zabezpieczenia!
Navigation Path: Home > The euro > Euro School > Find the security features!

ECB

Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Z jakiego kraju jest ta moneta?
Navigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?

ECB

Chciałbym sprzeciwić się utworzeniu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.
I want to speak against the setting-up of a European diplomatic college.

statmt.org

W zakresie kształtowania kadr proponuje się powołanie Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.
As concerns training personnel, it is proposed to create a European diplomatic college.

statmt.org

You know, ifthe academy didn't send them to me for free.
No wiesz, gdyby wcześniej Akademia nie wysłała mi go za darmo.

Our academy trains us to draw and flip in a single motion.
Nasza Akademia uczy nas, aby wyciągać broń i ją odbezpieczyć w jednym ruchu.

A European diplomatic college is a waste of money and would become another burden on the taxpayer.
Europejska Akademia Dyplomatyczna to marnotrawstwo pieniędzy i kolejne obciążenie podatników.

The Andorian Academy rejected your application. That doesn't mean your work is amateurish.
Akademia Andoriańska odrzuciła twoje podanie, ale to nie znaczy, że jesteś amatorem.

Which I have to tell you is also a good sign.
Co powiem panu, jest także dobrym znakiem Akademia nie znosi pana

The Academy is his life. I'll send for you.
Akademia to jego życie. Poślę po ciebie.

But this is Comdt. Lassard's idea, and his Academy.
Ale to pomysł komendanta Lassarda, a Akademia też jest jego.

Eden Hall Academy requires you to maintain a C average to compete.
Eden Sala Akademia wymaga ciebie aby utrzymać średnia C, by rywalizować.

Ms. Tebbit, the academy is concerned that we're sending the wrong message.
Pani Tibby, akademia jest zaniepokojona, że wysyłamy błędny sygnał.

Is a test that starfleet academy gives its cadets.
To test jaki akademia daje wszystkim studentom prawa.

The Academy congratulates Roman Polanski and accepts this award on his behalf.
Akademia gratuluje Rzymski Polanski i akceptuje tę nagrodę na jego sprawie.

You're right in principle, but an academy is for adults.
Teoretycznie ma pani racje. Ale akademia jest dla doroslych.

A diplomatic college would only become necessary if the EU were to take control of foreign affairs away from the Member States.
Akademia Dyplomatyczna byłaby potrzebna tylko wtedy, gdyby UE miała przejąć kontrolę nad sprawami zagranicznymi od państw członkowskich.

As you know, this is the finest academy in the country.
Jak wiecie, to najlepsza akademia w kraju.

You should be in a hospital, not a police academy.
Powinieneś być w szpitalu, nie policyjna akademia.

This medical school is a damn sick little guy.
Ta akademia medyczna jest jak chore dziecko.

The Academy must make you wait, that's true.
Akademia musi na ciebie zaczekać, to prawda.

George Washington Military Academy requests your permission to utilize your deck. sir!
Akademia Wojskowa Georga Washingtona Proszę o pozwolenie na wystąpienie drużyny reprezentacyjnej, sir!

And V3 Academy is a boarding school for student-athletes.
A Akademia V3 to szkoła z internatem dla uczniów-sportowców.

Who needs med school when you got Wi-Fi?
Komu potrzebna akademia medyczna, skoro wszyscy mamy wi-fi?

The Vulcan Science Academy was just as sceptical about time travel.
Wolkańska Akademia Nauk... była równie sceptycznie nastawiona do podróży w czasie.

If the Academy will kindly fund my next expedition.
Jeśli Akademia będzie, uprzejma... sfinansować moją kolejną ekspedycję.

Who needs med school when you got Wi-Fi?
Po co komu akademia medyczna, skoro ma się Wi-Fi?

In order to establish this culture, the following should accordingly be created: a European Judicial School, an academy of European law for judges, prosecutors, defence lawyers, and all others involved in the administration of justice.
W celu stworzenia tej kultury ma powstać: Europejska Szkoła Sprawiedliwości, akademia prawa dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i innych pracowników administracji wymiaru sprawiedliwości.

The Academy's tough in itself.
Akademia jest trudna sama w sobie.

Police Academy is not for everybody.
Akademia policyjna nie jest dla każdego.

Could be academy- related; let's go.
Może być związany z akademia, ruszamy.

It looks like an academy or something.
To jakaś akademia, albo coś takiego.

I'm sure the Academy will pay for it.
Akademia na pewno za to zapłaci.

Havenhurst said it was an accident.
Akademia Havenhurst podała, że to był wypadek.

I'm glad the Academy still teaches the strategies of Sun Tzu.
Cieszę się, że Akademia nadal uczy strategii Sun Tzu.

The Royal Academy of Archaeological Science finances the serious study of history.
Królewska Akademia Nauk Archeologicznych finansuje poważne badania historyczne.

Unfortunately, Cepol, that is, the European Police Academy, has submitted a lot of information, but nowhere near all of it.
Agencja Cepol, tj. Europejska Akademia Policyjna, przedłożyła liczne informacje, lecz niestety o wiele za mało.

The academy is facing its greatest challenge.
Akademia stoi przed wielkim wyzwaniem.

Well, not Royal Academy, I suppose.
Nie jest to może Akademia Królewska.

The Royal Academy of Velvet Painters won't accept me.
Królewska Akademia Aksamitnego Malowania nie przyjmie mnie.

Fortunes always hiding... Upton Park was known as the academy of football.
Upton Park był znany jako Akademia Piłki Nożnej.

It's gonna take a miracle for us to hold on. Dean Portman is awarded a full... athletic and academic scholarship to the Eden Hall Academy.
To będzie brało cud ponieważ nas, by trzymać się. Portman Dziekana jest przyznany pełnym... atletyczne i naukowe stypendium do edenu Sala Akademia.

This is a military academy.
To jest akademia wojskowa.

Middlehouse Academy for Girls in Pensford, has an excellent reputation.
Akademia dla Dziewcząt Middlehouse w Pensford, ma doskonałą reputacje.

George Washington Military Academy team,
Akademia Wojskowa Georga Washingtona drużyna reprezentacyjna.

The Indian Military Academy is a great institution
Indyjska Akademia Wojskowa jest wyjątkową instytucją

St. Vitus Academy for Catholic boys.
Akademia Świętego Finne'sa dla katolickich chłopców.

The It's the Pakistani Military Academy.
Pakistańska akademia wojskowa.

He's a member of the Academy Français.
On jest członkiem Akademia Français.

Now let's rock Westside Academy!
Teraz zakołyszmy się Akademia Westside!

Texas Military Academy, Your Honor.
Akademia Wojskowa w Teksasie, Wysoki Sądzie.

Otherwise known as the Vickerman Gymnastics Academy.
Znana także jako Akademia Gimnastyki Vickermana.

London Academy of Dramatic Arts.
Londyńska Akademia Sztuk Teatralnych.