Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zachowanie się) stagy
~ka obsada casting

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj (w formie) theatrical attr
zespół aktorski - troupe, company of actors (objazdowy) touring company

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AFFECTED

DRAMATIC

SHOWY

STAGY

THESPIAN

HISTRIONIC

Nowoczesny słownik polsko-angielski

drama

acting

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zespół aktorski Petrasa jest niewielki lecz znakomity: do Teatru im.
Fritz Kater “Stars over Mansfeld” premiere 2003, Schauspiel Leipzig

Goethe Institut

Scena pierwszego spotkania Krymhildy i Zygfryda była wspaniałym popisem gry aktorskiej.
When Kriemhild and Siegfried met for the first time, great dramatic theatre could be seen in Basel.

Goethe Institut

I nie tylko udana gra aktorska jest niebezpieczna. ~~~ I nie tylko udana gra aktorska jest niebezpieczna.
And it's not just successfully starring in films that's dangerous.

TED

Amélie Niermeyer jest zwolenniczką teatru dialogowego, który odwołuje się do aktorskiego punktu widzenia.
Amélie Niermeyer is committed to a form of spoken theatre that comes from the actor’s point of view.

Goethe Institut

Spektakl odniósł duży sukces. Inscenizacja na deskach Haus der Kunst zawierała dużą dawkę humoru, ironii i aktorskiej precyzji.
Her production in the theatre in the Haus der Kunst was characterised by a great deal of wit, irony and theatrical precision.

Goethe Institut

My talent for acting strikes again!
Znowu wykorzystałem mój zdumiewający talent aktorski!

That is the ultimate acting exercise.
To jest najlepszy trening aktorski.