Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

act~ abdykacji - act of abdication~ abolicji - act of abolition~ administracyjny - administrative act~ deklaratoryjny - declaratory administrative act~ jednostronny - unilateral administrative deed~ konstytutywny - constitutive administrative deed~ agresji - act of aggression~ buntu - act of mutiny~ cesji - deed of assignment/transfer~ chrztu - baptismal act, certificate of baptism~ darowizny - deed of donation~ deklaratoryjny - declaratory act~ dobrej woli - act of good will~ dodatkowy - rider~ erekcyjny - act of erection~ generalny - general act~ instrukcyjny - instructions/directions~ kapitulacji - act of capitulation~ konstytutywny - memorandum of association, constitutive deed/title~ końcowy - final act~ kupna/sprzedaży - bill of sale, sale contract~ łaski - act of pardon/mercy/clemency/grace~ małżeństwa - marriage certificate~ nabycia - purchase title~ nadania - act of endowment~ ziemi państwowej - land grant~ naturalizacji - act of naturalization~ nieuczciwej konkurencji - unfair competition act~ niższego rzędu - lower instance decision~ normatywny - normative act~ notarialny - notarial deed~ obrony - act of defence~ oficjalny - official document~ oskarżenia - crime/charge sheet, indictment~ odczytać - to read the indictment~ odczytanie - reading of the indictment~ podstawy - grounds for the indictment~ przyjęty przez przysięgłych do rozpatrzenia - true bill~ wnieść - to file a charge sheet~ piractwa - act of piracy~ płciowy - sexual intercourse~ pod pieczęcią prywatną - private deed~ prawa miejscowego - local enactment~ prawa wtórnego - act of secondary legislation~ prawny - legal act, deed, writ, act in law~ przemocy - act of violence~ zwalczać - to combat violence~ przeniesienia własności - act of alienation, deed of transfer/conveyance~ przenoszący własność - deed of conveyance~ z mocą ustawy - legal act of conveyance with force of law~ sabotażu - act of sabotage~ sądowy - judicial act~ skruchy - act of repentance~ sporządzić - to draw up an act/a deed~ sprzedaży - act of sale~ stanu cywilnego - vital record~ staranności - act of diligence/of care~ swobód obywatelskich - Bill of Rights, Habeas Corpus Act~ ślubu - marriage certificate~ terroryzmu - act of terrorism~ umowy - deed of covenant~ unieważnić - to cancel a document~ urodzenia - birth certificate~ urzędowy - official act~ ustanowienia spółki - certificate of incorporation, company’s articles~ ustawodawczy - legislative act~ ustrojodawczy - organic law~ uznania - act of recognition, acknowledgment~ woli - act of volition/will~ władzy publicznej - act of a public authority~ własności - title deed~ wykonawczy - executive order~ zakładający spółkę cywilną - partnership agreement, articles of partnership~ założycielski - founding act~ zawarcia małżeństwa - marriage certificate~ zbycia własności - transfer of property deed~ zgonu - death certificate~ zobowiązania - deed of covenant~ zredagować - to draw up/to execute a deed