Wordnet polsko-angielski

(a distinctive attire worn by a member of a religious order)
habit

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

habit

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C habit

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m frock

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

monast. habit

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

frock

Nowoczesny słownik polsko-angielski

monk's habit

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Myślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.
I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.

statmt.org

Finally, you must wear your habit modestly at all times.
I na koniec, musisz nosić habit skromnie przez cały czas.

Don't ever think for an instant, Sister, that your habit will protect you.
Nigdy nie myśl, siostro, że twój habit cię ochroni.

Model No. 1 : habit in black satin, along traditional lines, for novices.
Model nr 1 : czarny satynowy habit, tradycyjny w linii, dla nowicjuszek.

And receive for your bodies the habit of humility.
A przyjmijcie dla swojego ciała ten habit pokory.

But what's wrong with Sister Marian's habit?
A habit siostry Marianny się nie nadaje?

Buy yourself a new habit.
Kup sobie nowy habit.

But now you found out that it's a habit that stick s
But now you found out that it's a habit that stick s

Abbott's habit-- it's in Venice.
Abbott's Habit. W Venice.