Wordnet polsko-angielski


1. (the condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness
"reading disability"
"hearing impairment")
disability, disablement, handicap, impairment
synonim: niepełnosprawność

2. (advantage given to a competitor to equalize chances of winning)
handicap: : synonim: handikap

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HANDICAP

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Its greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Jego największą wadą jest utrzymujący się brak bezpieczeństwa na dużych obszarach kraju.

statmt.org

These regions have permanent handicaps and we need to recognise this.
W regionach tych występuję naturalne utrudnienia i musimy przyjąć to do wiadomości.

statmt.org

We in the democratic states start with a handicap in this area.
My w państwach demokratycznych w tym względzie zaczynamy z gorszej pozycji.

statmt.org

No. The other guy has a handicap, if he cannot control himself.
Na handicap cierpi ten drugi jeśli nie potrafi się kontrolować.

One guy is ahead, how that would affect you as a fighter?
Jeden z walczących ma handicap. Jaki wpływ miałoby to na ciebie?

Bobby Sanchez has drawn the handicap and he will fight one arm.
Bobby Sanchez wylosował handicap i będzie walczył jedną ręką.

What's your handicap coming into this season, Sir Walter?
Jaki jest pana handicap w tym sezonie, Sir Walter?

Can we talk about my handicap, Maurice?
Maurice, a może spytasz o mój handicap, co?

A classic Handicap Bell Boy Award.
Klasyczna Handicap Bell Boy Award.