Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

happening

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

During that time the war was happening and his mother was killed when he was 15.
W tym czasie toczyła się wojna, a jego matka została zabita kiedy miał 15 lat.

TED

It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.

statmt.org

Moreover, all this is happening just six months before the European elections.
Ponadto wszystko to dzieje się zaledwie sześć miesięcy przed europejskimi wyborami.

statmt.org

Everything happening in Portugal was foreseen by the PSD during the 2009 elections.
PSD przewidziała wszystkie wydarzenia w Portugalii już podczas wyborów w 2009 roku.

statmt.org

All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.

statmt.org

I can tell that peeping is happening.
Chyba to zerkanie zmieniło się w happening.

It's funny sometimes what you 's happening in your head
To zabawne, co niekiedy 's happening in my head

I'm proud of it. ... and something is happening here ...
Jestem z niego dumny. and something is happening here...

Dee, the sarcastic sisterfrom What's Happening!
Dee, sarkastycznej siostry z Whats Happening.

What's Happening comes on at 4:00.
What's Happening comes on at 4:00.

Magazine offered Donny Ga photo in What's Hot and Happening.
Magazyn What up? zaoferował zdjęcie Donny Gw What's Hot and Happening.

I don't wanna know what's happening
I don't wanna know what's happening

It's really happening, I feel so good, I gotta sing
It's really happening, I feel so good, I gotta sing