Wordnet polsko-angielski

( (computer science) the mechanical, magnetic, electronic, and electrical components making up a computer system)
hardware, computer hardware
synonim: sprzęt komputerowy

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hardware

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.
Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

Google

(Applause) So for about $50 of hardware, you can have your own whiteboard.
(Brawa) Więc za ok. 50 dolarów możemy mieć własną tablicę interaktywną.

TED

In order to do this, it's a lot of hardware and software that runs in a very high resolution.
Aby to wydobyć, korzystamy z masy urządzeń i oprogramowania, działającego bardzo precyzyjnie.

TED

We took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.
Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.

TED

(Laughter) Because this is about 10 dollars of additional hardware if you already have a Nintendo Wii.
(Śmiech) Efekt ten możemy uzyskać za kolejne kilkanaście złotych, jeśli oczywiście mamy już wiilota.

TED

The mirage of life equipped with perfect hardware engendered this nightmare.
Ale ta iluzja, że życie to hardware, jest właśnie źródłem koszmaru.

And with people-- All this food has done me in.
W komputerach software wchodzi do hardware, a u ludzi..

Hardware, primarily,but I've sold about everything else.
Głownie hardware, ale sprzedawałem już prawie wszystko.

I designed the chip, Walter designed the hardware.
Zaprojektowałem chip, a Walter zaprojektował hardware.

Now, that is a beautiful piece of hardware.
Now, that is a beautiful piece of hardware.

Mr. Busgang has some major hardware problems.
Mr. Busgang has some major hardware problems.

All pledges to buy exclusively from Nate's Hardware.
Zobowiązania do kupowania tylko w Nate's Hardware.

So what is open hardware?
Czym jest zatem Open Hardware?

I'm gonna get the triggers for these things at ace hardware.
Pójde po wyzwalacze do tych rzeczy do Ace Hardware.

No, this is Handy's Hardware.
Nie, Handy's Hardware.