Wordnet polsko-angielski

(living quarters reserved for wives and concubines and female relatives in a Muslim household)
harem, hareem, seraglio, serail
synonim: seraj
synonim: zenana

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

harem

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C harem

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m harem

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. harem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Te szokujące zdjęcia pokazują, że pan Dogan mieszka w olbrzymim haremie, który został zarejestrowany jako hotel czterogwiazdkowy, oraz że opływa w luksusie.
These shocking pictures reveal that Dogan lives in a huge seraglio which is registered as a four-star hotel, and there he indulges in luxury.

statmt.org

Sandrine, harem comes from the Turkish harim which means sacred, forbidden.
Słowo harem pochodzi od tureckiego harim, co oznacza: święte, zabronione.

Well, I saw you in Lady of the Harem.
Cóż, widziałem cię w Lady of the Harem.

The entire seraglio is now a museum - the fabulous Topkapi Museum.
Cały harem jest teraz muzeum - sławne Topkapi Museum.

I think he's got a harem somewhere.
Myślę, że ma gdzieś swój harem.

The poor guy had his very own harem.
Ten gość miał swój własny harem.

You must have quite some harem.
Musi pan mieć niezły harem.

This is a jail not a harem, captain.
To więzienie, a nie harem.

They'il think I have a harem.
They'll think I have a harem.