Słownik polsko-angielski

hist. coat-of-arms; armorial bearings
~ narodowy - national coat-of-arms
~ wojskowy - military coat-of-arms

Wordnet polsko-angielski

(the official symbols of a family, state, etc.)
coat of arms, arms, blazon, blazonry

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(znak rodowy) coat of arms
(miasta, organizacji) crest
(godło państwa, organizacji, przedsiębiorstwa) emblem

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C arms, coat of arms
(miasta) crest

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CREST

SHIELD

ESCUTCHEON

ARMS

BEARINGS

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

coat of arms

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m coat of arms, crest

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

coat-of-arms
armorial bearing

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

arm

armorial

blazon

Nowoczesny słownik polsko-angielski

armorial bearings

emblem

family crest

Słownik częstych błędów

Rzeczownik herb oznacza zioło, ziele, np. My herb garden is full of weeds! (Mój ogródek zielny jest pełen chwastów!). Kiedy mamy na myśli herb (rodu), używamy zwrotu coat-of-arms, np. Her coat-of-arms was a dragon (Miała w herbie smoka)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pamiętajcie, co mówił Herbie - trzeba słuchać.
And I think what Herbie said -- please listen, listen.

TED

Weźmy takiego Herbie the Apple II.
It's, like, you know, Herbie the Apple II.

TED

A po trzech miesiącach puściliśmy się w okręcie Aleksandryjskim, który zimował na onej wyspie, mającym za herb Kastora i Polluksa.
And after three months we set sail in a ship of Alexandria which had wintered in the island, whose sign was The Twin Brothers.

Jesus Army

czerwca 2005 r., przedstawia herb kardynała kamerlinga – tymczasowego zwierzchnika Państwa Watykańskiego – nad którym widnieje godło Kamery Apostolskiej.
the interim Head of the State of Vatican City, superimposed on the emblem of the Apostolic Chamber in the centre of the coin.

ECB

Herb was one of the most respected ranchers in this state.
Herb był jednym z najbardziej szanowanych ranczerów w tym stanie.

Herb, I think this house is older than both you and me put together.
Herb, myślę, że ten dom jest starszy niż ty i ja razem wzięci.

Herb, last month an ape crashed into your car.
Herb, w zeszłym miesiącu jakiś prymityw rozbił się na twoim samochodzie.

And I come home and Herb always says the same thing.
I wracam do domu a Herb zawsze mówi to samo.

Herb, as of this minute, your life is worth $40,000.
Herb, od teraz twoje życie jest warte 40000 dolarów.

Your children will bear arms, and I will recover my fortune.
Twoje dzieci będą mieć herb, a ja odzyskam majątek.

Herb started seeing the signs grow on that little graph.
Herb zaczął widzieć nowe znaki na swym małym wykresie.

Herb's power as a professor, his age, completely impacted me.
Herb, jako profesor i ta jego energia, jego wiek, miały ogromny wpływ mnie.

Herb, I don't think... there's a vibrating chair in that bag for me.
Herb, nie sądzę... żeby wibrujące krzesło znalazło się dla mnie.

Herb and I will find a way to be together.
Herb i ja znajdziemy sposób, by być razem!

Herb is the most recent victim of Judith's unrelenting assault on mankind.
Herb jest najświeższą ofiarą bezlitosnej napaści Judith na ludzkość.

He opened the door and saw the family crest on the wall.
Otworzył drzwi i zobaczył herb rodziny na ścianie.

Well, what you do with your team is your decision, Herb.
Cóż, to co robisz ze swoim zespołem to Twoja decyzja, Herb.

Propulsoarele maneuvering engines impulse are available, sir. The arms and shields are pending.
Propulsoarele silniki manewrowe impulsem są dostępne, proszę pana. herb tarcze i są w toku.

Martin Luther adopted it as his coat of arms.
Martin Luther przyjął to na swój herb.

He and herb clutter were good friends from church.
On i Herb Clutter byli dobrymi przyjaciółmi, z kościoła.

Herb has a reason for everything he does.
Herb ma powód, dla wszystkiego, co robi.

He died of what he believed, i did honour that
Herb nie zginął bez powodu... zginął za to, w co wierzył i szanuję to.

Don't worry, Herb, you're better off.
Nie martw się Herb, jest dobrze.

I'd like you to meet my brother-in-law.
Herb, chcę ci przedstawić mojego szwagra.

All right, Herb, I'll see you next week.
Dobrze, Herb. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.

Herb Rennet wants a word alone to straighten things out.
Herb Rennet chce sam wyprostować kilka spraw.

There aren't any others It's just you and me.
Nie ma innych, Herb. - Tylko ty i ja.

Herb is a very handsome man.
Herb to bardzo przystojny facet.

Herb. I know how upset--
Herb, wiem jaki jesteś zmartwiony.

My Uncle Herb was a plumber.
Mój wujek Herb był hydraulikiem.

This is our first day, Herb.
To dopiero pierwszy dzień, Herb.

This is my family crest.
To jest mój herb rodzinny.

But, Herb, you are an old man.
Ale Herb, ty jesteś stary.

I want the coat of arms to hang here.
Chcę, by herb wisiał tutaj.

Herb paid everything by check.
Herb płacił za wszystko czekami.

It's written right on our damn crest.
Jest wpisane w nasz herb.

Don't do this to yourself, Herb.
Nie dręcz się tak, Herb.

When Ieyasu sees Shingen's banners, stay away.
Kiedy Ieyasu widzi herb Shingena, pozostaje w oddali.

And on its sail was the crest of Lord Toranaga.
Na jego maszcie był herb Pana Toranagi.

It is it... ..Ie blazon of my family.
To herb mojej rodziny.

This, Merlin, is the royal crest of Caerleon.
To, Merlinie jest królewski herb Caerleon.

A stag-- a crowned stag now that Robert's King.
Herb: Jeleń... Jeleń w koronie, odkąd Robert jest królem.

It is the crest of takezo kensei, a famous hero in japan.
To herb Takezo Kenseia. Sławnego bohatera w Japonii.

Rawhide, Herb, Kidstuff, Sandy and Roundhead, do you know how to play?
Rawhide, Herb, Kidstuff, Sandy and Roundhead, wiecie jak się w to gra?

Herb's coming, Herb's coming, Herb's coming.
Herb idzie, Herb idzie, Herb idzie.