Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Institutum Caritatis, Institutum a Charitate
Institute of Charity, Rosminians
Instytut Miłosierdzia, [ [Rosminianie] ]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se
Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se

europa.eu

Does this problem arise at present, for example for intercity railway traffic on the Liège-Aachen line?
Czy problem ten pojawia się obecnie, na przykład w odniesieniu do linii IC na trasie Liège-Akwizgran?