Wordnet polsko-angielski

(a composition of vocal music that is appropriate for opening church services)
introit

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

liturg. introit