Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Queenstown

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Panie przewodniczący! Chee Soon Juan został dwa dni temu zwolniony z więzienia Queenstown w Singapurze.
Mr President, Chee Soon Juan was released from Queenstown Prison in Singapore two days ago.

statmt.org

It takes a letter four days to get from Queenstown to Maseru.
Jak to jest, że trzeba 4 dni by listy dotarły z Queenstown do Maseru.

Still want to go past Queenstown?
Nadal chce pan podróżować na stopa do Queenstown?

How do I get past Queenstown?
Zastanawiam się tylko jak dotrę do Queenstown?

Including teachers, coaches etcetera in queenstown. What?
W tym także nauczycieli, trenerów itd. w Queenstown.

Mr President, Chee Soon Juan was released from Queenstown Prison in Singapore two days ago.
Panie przewodniczący! Chee Soon Juan został dwa dni temu zwolniony z więzienia Queenstown w Singapurze.