Słownik polsko-angielski

attention
~ (zrobiona) na marginesie - marginal note

Wordnet polsko-angielski


1. (a statement that expresses a personal opinion or belief or adds information
"from time to time she contributed a personal comment on his account"
"we would appreciate input from our users on how we can improve our software")
remark, comment, input
synonim: komentarz

2. (the process whereby a person concentrates on some features of the environment to the (relative) exclusion of others)
attention, attending: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(koncentracja świadomości) attention
(ostrzeżenie) caution
(komentarz) comment, remark
(spostrzeżenie) observation
(napomnienie) reproof, rebuke
(przypis) note
(ostrożność) cautiousness
~! caution!
~ stopień watch the step
biorąc pod ~gę taking into consideration
biorąc wszystko pod ~gę all things considered
brać pod ~gę to take into account/consideration
~ zły pies! beware of the dog!
przyciągać (czyjąś) ~gę to catch (sb's) eye
skierować (czyjąś) ~gę na to call (sb) attention to
czynić ~gi (na temat) to comment (on/upon sth)
niegodny ~gi beneath contempt
zwracać ~gę (na) to pay attention (to)
nie zwracać ~gi na (kogoś) to take no notice on (sb)
niezwracający ~gi na nic (nieobecny duchem) distrait
nie zwracając ~gi na heedless of
zwracać komuś ~gę to reprimand sb, to rebuke sb
zwracający ~gę (ekstrawagancki) flamboyant
celne ~gi felicities
odwrócenie ~gi diversion
~ wpisana do prawa jazdy endorsement

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C 1. (koncentracja) attention: notice: godny ~i remarkable
brać coś pod ~ę to take smth into consideration
nie zwracać ~i na coś to pay no heed to smth
zwracać ~ę to pay attention
z ~ą carefully. 2. (obserwacja) remark
observation
comment
czynić ~ę to observe. 3. (wykrzyknik) ~a! Look out!, Caution
~ zły pies! beware of the dog
~ stopień mind the step!

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

commentz ~i na coś owing tobrać pod ~ę to take into consideratio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f remark, observation, comment, notice, attention ~a o prawach autorskich copyright notice ~a opinii publicznej skupiona na firmie lub produkcie exposure ~i rewidentów notes to the accounts ~i wstępne preliminary observations godny ~i noteworthy, notable brać pod ~ę to take into consideraton biorąc pod ~ę considering …, with regard to … biorąc pod ~ę wszystkie okoliczności considering all circumstances nie brać pod ~ę to ingnore, to disregard

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

attention n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ATTENTION

ATTENTIVENESS

NOTICE

CONSIDERATION

CAUTION

LOOK-OUT

NOTE

COMMENT

REPRIMAND

REPROOF

REBUKE

REASON

REMARK

HEED

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

remark, observation, comment, notice, attention

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f attention
observation
remark
brać pod take into consideration
zwracać ~ę pay attention (na coś to sth), mind (na coś sth)
nie zwracać ~i take no notice (na coś of sth)
z ~i na coś considering sth
~a winda! mind the lift!

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [
1.] ] attention
[ [
2.] ] remark
[ [
3.] ] mark
note

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

annotation

application

attendance

cautiousness

commenting

observation

reflection

regard

remarking

Nowoczesny słownik polsko-angielski

fore