allowing a party the opportunity to vent his or her anger or other emotions. Sometimes used at the outset of a conciliation

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She cools his domain with Spring air, venting heat up to the surface, creating summer.
Ochładza jego obszar wiosennym powietrzem, wysusza powierzchnie tworząc lato.

TED