Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt indecl video

Nowoczesny słownik polsko-angielski

video

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zostało to uchwycone na taśmie video -- technologia -- i cały świat to zobaczył.
It was captured on videotape -- technology -- and it was played all over the world.

TED

Ale kiedy wszedłem na stronę, okazało się, że dźwięk w moim video został wyciszony.
But then I went to the site and all of the audio in my site had been silenced.

TED

Przedstawiał nowy iPod video. ~~~ A co leciało na wielkim iPodzie za nim?
Like, the inspiration I get from the technology is now using the stuff that I do, inspired by it, to sell technology.

TED

(Video) Spiker 8: Ostrzeżenie przed Tsunami.
Announcer Eight: Tsunami warning.

TED

(Video) Spiker 4: Okrutne Kartele.
Announcer Four: Vicious cartels.

TED

Frightening video surveillance systems are being installed everywhere, in public places and even on the streets.
Wszędzie, nawet w miejscach publicznych i na ulicach, instaluje się systemy nadzoru video.

Aren't you a little old for video games?
A ty nie jesteś trochę za stary na gry video?

Well, the believes that you snuck onto the premises to record a second video.
Cóż, wierzy, że zakradłeś się na teren zakładu by nakręcić drugi film video.

All he wants to do is play video games and run.
Jedyne co on chce to grać w gdy video i biegać.

He's got a communiqué video here that somebody walked across the Iranian border.
Ma nagranie video, na, którym jest informacja, że ktoś przekroczył granicę Iracką.

Oh, we always do play fantasy video games and then reenact them.
My zawsze gramy w fantasy gry video a potem się wczuwamy.

Even about something as frivolous as bragging rights to a video game?
Nawet jeśli chodzi o taką błahostkę, jak wyniki w grze video?

No. You want to watcha grainy video and have an epiphany.
Nie, ty chcesz obejrzeć to śnieżące video i doznać objawienia.

They spend hours a day - staring at fascinating, fantastic, fairytale universes on video.
Spędzają parę godzin dziennie, patrząc na fascynujący je, fantastyczny, bajkowy świat gier video.

You know, an athlete like you should really have his own video game.
Taki koleś jak ty powinien mieć swoją własną grę video.

Use my camera to record yourself and see what you're doing wrong.
Ustawię ci kamerkę video, będziesz się nagrywał i sam zobaczysz co robisz źle.

Video is the only way to make sure he's not making things up.
Video to jedyny sposób na pewno nie w podejmowaniu rzeczy.

You have to carry a video camera to record these sightings, you know?
Wiesz co? Musisz nosić ze sobą kamerę video, żeby nagrać te widzenia.

It's actually a video and I still haven't seen it
Właściwie to jest Video i ja wciąż nie widziałem tego filmu.

I was just passing and I thought we might check that video thing out.
Właśnie przechodziłam i pomyślałam, że moglibyśmy przejrzeć tę kasetę video.

Occupational hazard, for somebody who plays video games all day long.
Zawodowa przypadłość, dla kogoś, kto całymi dniami gra w gry video.

I just sent it to you by email.
Zrobiłem tylko klip video dla ciebie i wysłałem go e-mailem.

Blair, I-I know that that video was horrible, but you had already chosen Chuck.
Blair, wiem że to video było okropne, ale ty już wtedy wybrałaś Chucka.

I'm gonna need all video and audio monitoring in this room disconnected.
Chcę, żeby odłączono w tym pokoju monitoring audio i video.

How about going to your place for a pizza and a video?
Co myślisz o pójściu do Ciebie na pizze i video?

Matthew, my boyfriend, he wanted to videotape us a couple weeks ago.
Matthew, mój chłopak, nagrał nas na video kilka tygodni temu.

You really thought she was getting paid all that Just to play video games?
Naprawdę myślałaś, że będzie dostawała zapłatę grając tylko w gry video?

They were real gents. We ate pizza, and played video games. Please, back up!
Nie, byli bardzo mili. jedliśmy razem pizzę i graliśmy w gry video.

Well, I know video surveillance in a museum this size is cost-prohibitive.
No cóż, wiem że nadzór video w muzeum tych rozmiarów jest zbyt kosztowny.

Probably got into the system and jacked our video feed.
Prawdopodobnie włamali się do systemu i wykradli nasz materiał video.

I'm sorry I ruined your lives And crammed 11 cookies into the vcr.
Przepraszam, że zrujnowałem ci życie i wepchnąłem 11 ciasteczek do video.

It just so happens that I need some extra money for new video equipment.
Tak się składa, że potrzebuję pieniędzy na nowy sprzęt video.

Uhm, the experiment will be guarded 24 hours a day by video.
Uhm, eksperyment będzie nadzorowany 24 godziny na dobę poprzez video.

We've been looking everywhere for this video installation.
Wszędzie szukaliśmy tej instalacji video, ale nie możemy jej znaleźć.

James, as a mother, I can't tell you to release that tape.
James, jako matka, nie mogę Ci polecić by wypuścić to video.

If he haggles about the price, tell him his wife gets the video.
Jeśli będzie kłócił się o cenę, powiedz mu, że jego żona dostanie to video.

Hey, man, so you like my little tape, don't you?
Podoba ci się moja kaseta video? To było fajne, czarnuchu.

I want to send a video on how to play baseball to Piotr, okay?
Chcę wysłać kasetę video do Piotra, na której jest jak się gra w baseball, ok?

Eleven people killed, and a lot more could have been killed; numerous people brutally injured - you have to see the video to realise the barbarity which actually occurred.
Jedenastu zabitych - a mogło ich być znacznie więcej - wielu ludzi brutalnie poranionych. Trzeba zobaczyć nagranie video, aby uzmysłowić sobie to barbarzyństwo.

They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Mogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.

I'd like the video to have no applause and everyone just going, Fuck.
Chciałbym mieć video bez braw, tak żeby wszyscy mówili Kurwa

What's videocassette, and why do we need to record it?
Co to jest magnetowid video i dlaczego mamy to nagrywać?

Thisis for my high school video yearbook.
Jestem z liceum to będzie do mojej kroniki video.

I don't want one of your stolen videos, thank you very much.
Nie chce żadnego z twoich kradzionych video, dziękuje bardzo.

No longer do we have to rely on crude convenient store video.
Nie musimy już polegać na mało wygodnej technologii video.

I remember that he had a student videotape some of the matches.
Pamiętam, że miał kilka kaset video z nagraniami z meczów.

Root 2 News hasreceived a video communique from the eco-feminists' unknown hideout.
Root 2 News otrzymało nagranie video z nieznanej kryjówki eko-feministek.

It's the video those people put on the Internet.
To jest to video, które ludzie z wrzucili do Internetu.

He's trying to get me destroy that video in exchange for granting my wish.
Chciał, abym zniszczył video w zamian za spełenienie mojego życzenia.

Once in the room, they saw there wasn't a set nor a video recorder.
Gdy weszli nie było ani video, ani telewizora w pokoju.

His streaming video had to pass through the cell towers.
Jego sygnał video musi przejść przez nadajnik sieci komórkowej.

If you want to come to video night, you're welcome to.
Jeśli chcesz przyjść na wieczór video, jesteś mile widziana.

My dad doesn't let us play video games.
Mój tata nie pozwala nam grać w gry video.

We're not tracking them on video. Must have lost them in the scramble.
Nie śledzę ich na video, musiałem stracić ich w zadymie.