Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

hot flushes

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But the other Member States of the European Union should be wary of what they agree.
Ale pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny uważać na co wyrażają zgodę.

statmt.org

Lastly, I am wary of the trend to mix immigration and criminality.
I na koniec, obawiam się tendencji polegającej na łączeniu imigracji i przestępczości.

statmt.org

However, it is their everyday use that we should be most wary of.
Największą ostrożność powinniśmy jednak zachować w odniesieniu do ich codziennego zastosowania.

statmt.org

In this respect, we should be wary of the G20's publicity stunts.
W tym względzie powinniśmy wystrzegać się popisów reklamowych ze strony G-20.

statmt.org

Half of all Europeans are wary of making cross-border purchases.
Połowa Europejczyków wykazuje nieufność wobec zakupów transgranicznych.

statmt.org

Mick Jagger's lips are so big black people be going:
Mick ma tak wielkie wary, że Murzyni mu mówią: