à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONDAMNé

FOUTU

PRéDESTINé

PATIENT

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

condamné~ być skazanym za przestępstwo - être condamné pour une infraction~ na karę pozbawienia wolności - condamné à une peine d’incarcé-ration~ oddać pod dozór - instituer la garde~ prawomocnie skazanym być - êtrecondamné conformément à la loi~ prawomocnym wyrokiem - condam-né par un jugement qui a force de loi~ rejestr skazanych - (m.) casierjudiciaire~ za fałszywe zeznania - condamnépour faux témoignage

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

condamné, condamné m

condamné m