ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m (o czymś) Auf-stieg m
(awansowanie kogoś) Beförderung f

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEFÖRDERUNG

AUFSTIEG

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Qualifizierung

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Innymi słowy, mężowie powinniście starać się o awans w domowym departamencie.
Mit anderen Worten: Männer, Sie sollten im Haushalt ein bisschen punkten.

TED

Pragnienie awansu społecznego to część ich natury.
Und eine kämpferische Aufstiegsmobilität ist Teil ihrer Natur.

TED

ale nawet w mojej pracy właśnie dostałam awans.
Aber sogar in meinem Job – also, ich wurde gerade befördert.

TED

Nie jestem wystarczająco szczupły, bogaty, piękny, mądry, nie otrzymałem wystarczająco wysokiego awansu."
Ich bin nicht dünn genug, nicht reicht genug, nicht schön genug, nicht schlau genug, habe nicht genug Karriere gemacht."

TED