Wordnet polsko-angielski

(someone who holds shares of stock in a corporation)
stockholder, shareholder, shareowner
synonim: udziałowiec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

shareholder, (US) stockholder

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C shareholder
stockholder

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fin. shareholder, am. stockholder

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

stock owner, shareholder, stockholder~ banku bank shareholder~ drobny small shareholder ~ figurant dummy shareholder ~ główny principal shareholder~ mniejszościowy minority shareholder~ nieuprzywilejowany ordinary shareholder ~ posiadający akcje imienne registered shareholder ~ posiadający akcje z odroczoną dywidendą deferred shareholder ~ posiadający akcje zwykłe ordinary shareholder ~ uprzywilejowany preference shareholder ~ większościowy majority shareholder fundusz ~y shareholder's fund

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. bryt. shareholder 2. am. stockholder 3. member ~ banku bank shareholder, bank stockholder ~ będący osobą fizyczną non-corporate shareholder ~ drobny small shareholder ~ dydydent dissident shareholder ~ figurant dummy shareholder ~ główny principal shareholder ~ mniejszościowy minority shareholder, outside shareholder ~ nie będący osobą prawną non-corporate shareholder ~ nieuprzywilejowany ordinary shareholder ~ obejmujący akcje w czyimś imieniu nominee shareholder ~ posiadający akcje imienne registered shareholder ~ posiadający akcje z odroczoną dywidendą deferred shareholder ~ posiadający akcje zwykłe ordinary shareholder ~ uprzywilejowany preference shareholder ~ większościowy majority shareholder ~e uprzywilejowani preference shareholders fundusz ~y shareholder’s fund majątek ~y shareholder’s equity zyski ~y shareholder’s benefits

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INVESTOR

SHARE-HOLDER

STOCKHOLDER

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1.shareholder
2.stockholder

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m bryt. shareholder, am.~stockholder

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

ekon. shareholder

Słownik techniczny polsko-angielski

m shareholder