à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m handl. actionnaire m

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASSOCIé

PORTEUR D'ACTIONS

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) actionnaire, (m.) sociétaire, (m.) porteur de titres, (m.) associé, (m.) détenteur d’actions~ będący osobą fizyczną - (m.) action-naire, (f.) personne physique~ drobny - (m.) petit actionnaire~ główny - (m.) principal actionnaire~ mniejszościowy - (m.) actionnaireminoritaire~ obejmujący akcje w czyimś imieniu - (m.) actionnaire qui prend possessiondes actions au nom d’autrui~ posiadający akcje imienne - (m.) actionnaire qui possède desactions nominatives~ posiadający akcje uprzywilejowane - (m.) actionnaire qui possède desactionsprivilégiées~ przyszły - (m.) futur actionnaire~ większościowy - (m.) actionnairemajoritaire~ większy - (m.) gros actionnaire

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

actionnaire