Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nadawać staroświecki/zabytkowy wygląd; kolekcjonować/kupować antyki;

(Adjective) starożytny, antyczny;

(Noun) antyk; staroć; stare próchno;
antique shop - sklep z antykami lub starociami, antykwariat;
antique dealer - handlarz antykami;
antique oak - drewno imitujące stary dąb;
antique oak - drewno imitujące stary dąb;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C antyk, zabytek
~ shop sklep z antykami
antykwariat.adj (ancient) starodawny, antyczny
(ref. to ancient, esp. classical times) antyczny, starożytny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

antyk, zabytek
zabytkowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj antyczny
staroświecki
s sztuka starożytna
antyk

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STAROŻYTNY

STARODAWNY

ANTYCZNY

ANTYKWARSKI

ZABYTKOWY

ANTYK

ZABYTEK

SZTUKA ANTYCZNA

ANTYKWA [DRUK.]

Wordnet angielsko-polski


1. (made in or typical of earlier times and valued for its age
"the beautiful antique French furniture")
antyczny


2. (out of fashion
"a suit of rather antique appearance"
"demode (or outmoded) attire"
"outmoded ideas")
staroświecki, staromodny, antyczny: : synonim: demode
synonim: ex
synonim: old-fashioned
synonim: old-hat (p)
synonim: outmoded
synonim: passe
synonim: passee

Słownik internautów

antyk
zabytkowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dawny

Słownik częstych błędów

W funkcji rzeczownika antique oznacza antyk, coś, co powstało bardzo dawno, zabytek, w funkcji przymiotnika zaś jest używany zwykle tylko w odniesieniu do przedmiotów zabytkowych, np. This antique sofa is really expensive (Ta zabytkowa sofa jest naprawdę droga), ale nie do zabytków architektury. W takim przypadku powiemy old house (zabytkowy dom), możemy też użyć przymiotnika ancient (starożytny, dawny). The antique oznacza styl starożytny, antyk. Wyraz antic natomiast, oznaczający komedianta, błazna itp., jest obecnie bardzo rzadko używany. Znacznie częściej można się spotkać z jego formą w liczbie mnogiej - antics - znaczy wówczas błazenada, wygłupy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You actually had to go to antique stores. ~~~ You had to go to Europe.
Trzeba było szperać w antykwariatach, albo wybrać się do Europy.

TED

And those are those cast-iron things you see at antique shops.
A tu są te żeliwne rzeczy jakie się widzi w sklepach z antykami.

TED

It's a collection of nautical antiques from the 1700s and 1800s.
Jest to kolekcja żeglarskich antyków z XVIII i XIX w.

TED

This doesn't seem to bother him, however; he's too hung-up on an antique indie spat.

www.guardian.co.uk

I must say I was glad not to see the forensic close-ups of her bones and skull: the respect afforded by the antique silk shroud had the strange effect of giving her back something of her life.

www.guardian.co.uk

He is encouraged by the sacristan to buy an antique manuscript volume which is possessed of older and evil memories.

www.guardian.co.uk

It has a population of 7,600, and a main street that is filled with boutiques and bookshops, antique stores and tea rooms.

www.guardian.co.uk

It was in the window of the antique store near my place.
Był na wystawie sklepu z antykami niedaleko mojego domu.

When we get into town, we're going to the antique shop.
Jak już dojdziemy do miasteczka, idziemy do sklepu z antykami.

Where was that antique coffee table you wanted to show me?
A gdzie ten zabytkowy stolik do kawy, który chcialas mi pokazac?

I don't know why anybody would want to open an antique shop here.
Nie mam pojęcia, komu chciałoby się tu otwierać sklep z antykami.

Okay, we start with the first one, that antique shop.
Ok, zacznijmy od pierwszej, z tego sklepu.

But we're going to open up an antique shop in Chelsea.
Howard sprzedaje siłownie, ale zamierzamy otworzyć sklep z antykami w Chelsea.

I'm beginning to think that antique fair will be too crowded.
Zaczynam się zastanawiać czy te targi antyków nie będą zbyt zatłoczone.

This is a really rare opportunity to own a classic antique.
To rzadka i niepowtarzalna okazja, aby posiadać w domu klasyczny antyk.

It's better than looking like an antique piece in the flea market.
Lepsze to, niż wyglądać jak jakiś antyk na pchlim targu.

It looks more like an antique than an instrument of torture.
Wygląda bardziej jak antyk niż narzędzie tortur.

Maybe you could find yourself an antique rocking chair to die in!
Może mógłbyś znaleźć sobie zabytkowy fotel bujany, żeby w nim umrzeć!

Johnny, look at that house, it's full of antique stuff.
Johnny, spójrz na ten dom, jest pełen antyków.

Didn't you need to go to the antique store?
Miałaś iść do sklepu z antykami.

Guy come out of an antique shop carrying a big grandfather's clock.
Facet niesie wielki zegar dziadka ze sklepu z antykami.

I'm not saying all that. what will that do to his antique business?
Tego nie powiedziałem. Tylko pomyśl, jakby to wpłynęło na jego handel antykami.

A toy truck and an antique doll of your mother's.
Ciężarówkę... i zabytkową lalkę, twojej matki.

Can't say the same about my father's antique collection.
Nie mogę powiedzieć tego samego o kolekcji antyków mojego ojca.

I want to make Iron Man look like an antique.
Iron Man ma przy nich wyglądać jak zabytek.

And we do need to make room for my antique rolltop desk.
I musimy zrobić miejsce dla mojego zabytkowego biurka.

But it's the last weekend for the antique show.
Ale to ostatni weekend, kiedy można zobaczyć pokaz antyków.

I suppose you could call me an antique, too.
Wydaje mi się, że antykiem mogłybyście nazwać również mnie.

And an antique motorcycle is parked in front of the municipal office.
A przed urzędem miejskim jest zaparkowany antyczny motocykl.

I am like an antique.. because I'm 24 and have never had a date.
To dlatego, że mam 24 lata i nigdy nie byłam na randce.

I- I got it off the counter at the antique shop.
Zabrałem ją z lady w sklepie z antykami.

This antique dealing stuff is just a front, right?
Ten handel antykami to przykrywka, prawda?

This is security footage from the antique store outside Evan's apartment.
To nagranie z kamer bezpieczeństwa z sklepu z antykami naprzeciwko mieszkania Evana.

And your invitation didn't say anything about antique shop.
Twoje zaproszenie nie obejmowało chyba odwiedzin sklepu z antykami?

In truth, he was simply a country doctor... who built up an antique business.
W rzeczywistości był wiejskim... lekarzem, który rozkręcił handel antykami.

Phillip Green actually worked at the antique store that was allegedly robbed.
Phillip Green właściwie pracował w sklepie z antykami który rzekomo okradziono.

My things shall be off-limits as they are antique and rather expensive.
Moje rzeczy są zakazane... ponieważ są antyczne i raczej drogie.

I went to all the antique dealers in Deauville, but no desk.
Byłem u wszystkich handlarzy antyków w Deauville, ale nie było.

Maybe I should donate it to the antique fair!
Może powinnam podarowć to na targi antyków!

Besides this, you are collector of medals and antique sculpture.
Widzę, że jesteś też kolekcjonerem medali i antycznych rzeźb.

The house itself is a real Long Island antique.
Dom sam w sobie jest antykiem na Long Island.

Any antique dealer on Hudson Street could tell you that.
Każdy handlarz antyków z ulicy Hudson powie ci to samo.

I'm guessing the owner's probably an antique or art restorer, something.
Myślę, że właścicielem jest prawdopodobnie handlarz antykami lub sztuką.

I asked you to bring Mom's antique copper tub.
Prosiłam cię o antyczną, miedzianą balię mamy.

It's a good name for an antique shop.
Sądziłem, że to idealna nazwa dla sklepu z antykami.

Yeah, an antique Webley revolver was reported missing this morning.
Taak... antyk, Webley rewolwer zgłoszono zaginięcie tego ranka.

She and the son opened an antique shop?
Jej syn i ona otworzyli sklep z antykami?

There aren't that many galleries or antique shops in Carpinteria.
Nie ma tylu galerii czy sklepów z antykami w Carpinteria

Hush your antique gossip unless you want the wolves to hear it!
Skończ z tymi plotkami, chyba, że chcesz by usłyszały cię wilki!

He keeps his antique buys on a completely separate ledger.
Trzyma jego zakupy antyków w oddzielnej księdze.

Iooks like an antique piece, does it contain Chinese tea?
wygląda na antyczną, trzymacie w niej chińską herbatę?

Dude, we might have a real antique here.
Możemy mieć tu prawdziwy antyk.

You're just saying that because he bought you that antique robot toy.
Mówisz tak bo ci kupił tą starą zabawkę z robotami.

Stephen took his eye out with an antique rapier.
Stephen pozbawił go oka antycznym rapierem.

What is it, some sort of legendary samurai antique?
Co to jest... Jakiś legendarny samurajski antyk?

Why would Judith's grandfather leave you a valuable antique?
Dlaczego dziadek Judith miałby zostawić ci cenny antyk?

Place antique objects in a circle around me.
Połóż jakieś stare przedmioty w kręgu wokół mnie.