ä
ö
ß
ü

Słownik częstych błędów

W funkcji rzeczownika antique oznacza antyk, coś, co powstało bardzo dawno, zabytek, w funkcji przymiotnika zaś jest używany zwykle tylko w odniesieniu do przedmiotów zabytkowych, np. This antique sofa is really expensive (Ta zabytkowa sofa jest naprawdę droga), ale nie do zabytków architektury. W takim przypadku powiemy old house (zabytkowy dom), możemy też użyć przymiotnika ancient (starożytny, dawny). The antique oznacza styl starożytny, antyk. Wyraz antic natomiast, oznaczający komedianta, błazna itp., jest obecnie bardzo rzadko używany. Znacznie częściej można się spotkać z jego formą w liczbie mnogiej - antics - znaczy wówczas błazenada, wygłupy