Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

antitrust
ustawa ~wa antitrust law

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

antimonopoly, anti-trust

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. anti-trust

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antitrust

anti-trust

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Antymonopolowe programy w dziedzinie zużycia energii oraz dostaw energii; 9.
Anti-monopoly programmes for energy consumption and energy supply; 9.

statmt.org

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie dwóch miesięcy od jego wszczęcia.
Once launched, concentration procedures should be completed within two months.

europa.eu