à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

antimonopolistique, concurrentiel~ urząd - (m.) Conseil de la concurrence

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-francuski

anti-trust